Autori: Cécile Henquet, research psychologist, Lydia Krabbendam, lecturer, Janneke Spauwen, research psychologist, Charles Kaplan, Roselind Lieb, private lecturer, Hans-Ulrich Wittchen, professor, Jim van Os, professor 
 
REZUMAT

OBIECTIV

Să fie investigată relația între utilizarea cannabis-ului și simptomele psihotice la indivizi cu predispoziție către psihoze peste medie, care au utilizat pentru prima oară cannabis în adolescență.

DESIGN

Analiza datelor provenite dintr-o mostră de populație. Evaluarea consumului de substanțe, a predispoziției către psihoze și a simptomelor psihotice s-a bazat pe interviuri personale standardizate la început și patru ani mai târziu.

Participanții au fost 2437 tineri (cu vârsta între 14 și 24 de ani) cu și fără predispoziție pentru psihoză. S-au evaluat simptomele psihotice după patru ani, ca funcție de utilizarea cannabis-ului și predispoziția către psihoză la început.

REZULTATE

După luarea în considerare la începutul studiului a vârstei, sexului, statutului socioeconomic, mediului de trai, traumelor din copilărie, predispoziției către psihoze și a utilizării altor droguri, cum ar fi tutunul și alcoolul, s-a evidențiat faptul că folosirea cannabis-ului a crescut incidența simptomelor psihotice la evaluarea făcută după patru ani. Efectul folosirii cannabis-ului a fost mult mai puternic în cazul indivizilor cu predispoziție de la început pentru psihoză, decât în cazul celor care nu aveau această predispoziție. A fost o relație doză-răspuns odată cu creșterea frecvenței utilizării cannabis-ului. Predispoziția către psihoze la început nu a prezis semnificativ folosirea cannabis-ului patru ani mai târziu.

CONCLUZIE

Folosirea cannabis-ului crește moderat riscul apariției unor simptome psihotice la persoanele tinere, dar are un efect mult mai puternic în cazul acelora care au o predispoziție către psihoze.