Autori: Abrams DI, Hilton JF, Leiser RJ, Shade SB, Elbeik TA, Aweeka FT, Benowitz NL, Bredt BM, Kosel B, Aberg
JA, Deeks SG, Mitchell TF, Mulligan K, Bacchetti P, McCune JM, Schambelan M.
 

Folosirea canabinoizilor ar putea modifica nivelurile de ARN HIV prin două mecanisme: modularea imunitară sau interacțiuni între canabinoizi și inhibitorii de proteaze (pentru că ambii sunt în legătură cu căile metabolice ale citocromului P-450).

Scopul studiului este de a determina efectele pe termen scurt ale cannabis-ului fumat asupra încărcăturii virale în cazul pacienților infectați cu HIV. Este vorba despre un studiu randomizat de 21 de zile, cu un grup de control căruia i s-a administrat placebo.

 Astfel, s-au ales 67 de pacienți (de la General Clinical Research Center at the San Francisco GeneralHospital, San Francisco, California) cu infecție HIV-1. Participanților li s-a oferit aleatoriu o țigară cu 3,95% tetrahidrocanabinol, o capsulă cu 2,5mg dronabinol (delta-9-tetrahidrocanabinol) sau o capsulă placebo de trei ori pe zi înainte de masă. S-au analizat nivelurile de ARN HIV, subseturile de celule CD4+ și CD8+ și s-au făcut analizele farmacocinetice ale inhibitorilor de protează.

62 de participanți la studiu au fost potriviți pentru obiectivul primar (grupul cannabis, 20 pacienți; grupul dronabinol, 22 pacienți; și grupul placebo, 20 pacienți). Nivelul bazal ARN HIV a fost mai mic de 50 copii/ml pentru 36 de participanți (58%) și media de celule CD4+ a fost de 340 x 109 celule/L. Atunci când s-au făcut ajustările pentru variabilele de bază, schimbările medii în încărcătura virală în cazul pacienților care au luat cannabis și dronabinol față de placebo au fost -15% (CI, -50% până la 34%) și -8% (CI, -37% până la 37%), respectiv. Nici numărătorile celulelor CD4+ și CD8+ nu au apărut afectate advers de canabinoizi. Astfel, canabinoizii administrați prin fumat sau pe cale orală se pare că nu sunt periculoși în cazul persoanelor cu infecție HIV, în ceea ce privește nivelurile de ARN HIV, numărul de celule CD4+ și CD8+ sau nivelurile de inhibitori de protează pe o perioadă de 21 de zile de tratament.