Autori: Belén G. Ramírez1, Cristina Blázquez2, Teresa Gómez del Pulgar2, Manuel Guzmán2, and María L. de Ceballos1
 
Boala Alzheimer (AD) este caracterizată de sporirea depunerii peptidei amiloide beta (betaA) împreună cu activarea glială în plăcile senile, pierderi neuronale selective și deficit cognitiv. Canabinoizii sunt agenți neuroprotectori împotriva excitotoxicității in vitro și împotriva deteriorării acute a creierului in vivo. Acest context a stimulat efectuarea unui studiu care să evidențieze localizarea, expresia și funcția receptorilor pentru canabinoizi în AD și rolul protector posibil al canabioizilor după tratamentul betaA, atât in vivo, cât și in vivo. În studiul de față este arătat că plăcile senile în cazul pacienților cu AD exprimă receptorii canabinoizi CB1 și CB2, împreună cu markerii activării microgliale, și că neuronii pozitivi CB1, prezenți într-un număr ridicat în cazurile de control, sunt mult diminuați ca număr în zonele cu activare microglială. În experimentele farmacologice s-a descoperit că cuplarea proteinei G și expresia proteinelor receptorului CB1 sunt semnificativ reduse în cazul creierului cu AD. În plus, în creierul cu AD este nitrarea proteinelor este crescută și, mai specific, proteinele CB1 și CB2 prezintă o nitrare sporită. Administrarea intracerebroventriculară a canabinoidului sintetic WIN55,212-2 la șobolani au împiedicat activarea microglială indusă de betaA, deteriorarea cognitivă și pierderea markerilor neuronali. Canainoizii (HU-210, WIN55, 212-2 și JWH-133) au blocat activarea indusă de betaA a celulelor microgliale cultivate, după cum este dedus din activitatea mitocondriilor, morfologia celulelor și eliberarea factorului de necroză tumorală alfa; aceste efecte sunt independente de acțiunea antioxidantă a compușilor canabinoizi și sunt de asemenea exercitate de un agonist selectiv al CB2. În plus, canabinoizii abrogă neurotoxicitatea mediată de microglie după adăugarea de betaA la co-culturile corticale de la șobolan. Rezultatele studiului de față indică că receptorii pentru canabinoizi sunt importanți în patologia AD și că canabinoizii reușesc să împiedice procesul neurodegenerativ care are loc în cazul acestei boli.