Autori: Borrelli F, Fasolino I, Romano B, Capasso R, Maiello F, Coppola D, Orlando P, Battista G, Pagano E, Di Marzo V, Izzo AA.
 

REZUMAT

Boala inflamatorie colonică (IBD) este o boală incurabilă care afectează milioane de oameni în țările industrializate. Dovezile anecdotice și științifice sugerează că utilizarea cannabisului poate avea un impact pozitiv în pacienții IBD. În studiul de față a fost investigat efectul canabigerolului (CBG), un canabinoid non-psihotropic derivat din cannabis, în cazul unui model murin de colită. Colita a fost indusă în cobai prin administrarea intracolonică a dinitrobenzen sulfonic acid (DNBS). Inflamația a fost analizată prin evaluarea markerilor/parametrilor inflamatori (raportul dintre greutatea colonului și lungimea colonului și activitatea mieloperoxidazei), prin analiza histologică și imunohistochimie; nivelurile de interleukină-1 beta, interleukină-10 și interferon-gamma au fost analizate prin testul ELISA, sintaza inductibilă de oxid nitric (iNOS) și ciclooxigenaza-2 (COX-2) au fost analizate prin testul immunoblotting și RT-PCR; activitatea CuZn-superoxid dismutazei (SOD) a fost evaluată printr-o analiză colorimetrică. Macrofagele murine și celulele epiteliale intestinale au fost folosite pentru a evalua efectul CBG asupra producției de oxid nitric și, respectiv, asupra stresului oxidativ. CBG a redus raportul dintre greutatea și lungimea colonului, activitatea mieloperoxidazei și expresia iNOS, a crescut activitatea SOD și a normalizat schimbările interleukinei-1beta, interleukinei-10 și interferonului-gamma, asociate cu administrarea DNBS. În cazul macrofagelor, CBG a redus producția de oxid nitric și expresia proteinei (dar nu și a mARN) iNOS. Rimonabant (un antagonist al receptorului CB1) nu a modificat efectul CBG asupra producției de oxid nitric, în vreme ce SR144528 (un antagonist al receptorilor CB2) a sporit și mai mult efectul inhibitor al CBG asupra producției de oxid nitric. În concluzie, CBG a atenuat colita murină, a redus producția de oxid nitric în macrofage (efectul fiind modulat de receptorul CB2) și a redus formarea ROS în celulele epiteliale intestinale. Astfel, CBG ar putea fi luat în considerare pentru experimentarea clinică pe pacienții IBD.