Analiza in vitro a citotoxicității pe linia de celule L929

Yasemin Günaydın, Handan Sevim, Deniz Tanyolaç & Özer A. Gürpınar

REZUMAT

Studiile anterioare au arătat că uleiurile vegetale ozonate au fost utilizate local pentru vindecarea rănilor cutanate. Scopul acestui studiu este de a evalua utilizarea dependentă de doză a uleiului de măsline ozonat cu indice ridicat de peroxid (OZP) asupra viabilității celulelor pentru prevenirea efectelor secundare în aplicațiile topice. După cunoștințele noastre, nu există rapoarte care să investigheze efectul valorii peroxidului uleiului de măsline ozonat asociat cu activitatea sa citotoxică asupra liniilor celulare de fibroblaste non-neoplastice de șoarece (L929). Prin urmare, studiul de față a fost realizat prin utilizarea OZP singur și/sau în combinație cu glicerol și ulei de măsline. În studiul nostru, OZP a fost preparat prin utilizarea uleiului de măsline pur. Atât uleiul de măsline, cât și glicerolul nu sunt toxice și pot fi amestecate cu OZP în mod uniform. Activitatea citotoxică a probelor față de fibroblastele L929 a fost evaluată cu ajutorul testului cu sare de tetrazoliu 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5 difeniltetrazoliu bromură (MTT). S-a constatat că indicele de peroxid al OZP sintetizat se găsește în intervalul 2700-2900 mEq O2/kg de ulei. Grupul OZP+ulei de măsline nu a prezentat nicio moarte celulară la toate concentrațiile testate (p > 0,05), însă grupul OZP+glicerol a prezentat reduceri semnificative din punct de vedere statistic ale viabilității la concentrații mai mari (p = 0,004-0,006) în comparație cu grupul de control. În concluzie, utilizarea OZ+ulei de măsline cu o valoare a peroxidului de 2700-2900 mEq O2/kg de ulei pentru o incubare pe termen scurt a fost non-citotoxică pentru linia de celule fibroblaste L929.