Autori: Wu, H.-Y., Chu, R.-M., Wang, C.-C., Lee, C.-Y.
 

S-a raportat recent că canabidiolul (CBD) exercită un efect supresor generalizat asupra activităților funcționale ale celulelor T în splenocitele expuse direct la CBD in vitro sau izolate de la un cobai căruia i s-a administrat CBD. Pentru a investiga mecanismele potențiale ale efectelor CBD asupra celulelor T, a fost studiat efectul proapoptotic al CBD asupra limfocitelor primare. Apoptoza splenocitelor a fost marcant sporită după expunerea la CBD într-o manieră dependentă de timp și de concentrație, după cum este evidențiată de hipodiploiditatea nucleară și de fragmentarea ADN-ului. Expunerea splenocitelor la CBD a condus la o producție timpurie de specii reactive de oxigen (ROS) cu vârful de răspuns la 1 oră după tratamentul cu CBD. În paralel cu producția de ROS, a fost detectată o diminuare gradată a conținutului de glutation celular (GSH) în cazul splenocitelor tratate cu CBD. Atât producția de ROS mediată de CBD, cât și diminuarea GSH au fost atenuate remarcabil de prezența N-acetil-L-cisteinei (NAC), un antioxidant tiolic. În plus, tratamentul cu CBD a stimulat semnificativ activarea caspazei-8, care a fost abrogată în prezența NAC sau GSH. Astfel, pretratamentul splenocitelor cu un inhibitor permeabil pentru caspază-8 a atenuat semnificativ, într-o manieră dependentă de concentrație, apoptoza mediată de CBD, dar nu a atenuat și producția de ROS. Prin aceasta, studiul prezent a demonstrat că efectul apoptotic al CBD în cazul limfocitelor primare este strâns asociat cu activarea caspazei-8 dependentă de stresul oxidativ.