Autori: Nicholas A. Jones, Andrew J. Hill, Samantha E. Weston, Matthew D.A. Burnett, Gary J. Stephens, Benjamin J. Whalley, Claire M. Williams

Introducere

Aproximativ 50 milioane de oameni din lumea întreagă sunt afectați cronic de epilepsie, acest fapt conducând la o mulțime de implicații în ceea ce privește sănătatea și la probleme socio-economice. În consecință, doar Europa a cheltuit aproximativ 15,5 miliarde euro pentru epilepsie în 2004. Această problemă neurologică serioasă se manifestă tipic sub formă de convulsii recurente, spontane, cu o posibilă pierdere a cunoștinței, rezultând din perturbarea echilibrului între excitație și inhibiție al activității neuronale. În prezent, medicamentația antiepileptică (AED) poate induce o serie de efecte secundare sistemice și neurotoxice nedorite, cu reacții ideosincratice, de asemenea, prevalente. În plus, epilepsia prezintă necesitatea unei rezolvări clinice în cazul a aproximativ 30% dintre pacienți, care se confruntă cu crize greu de rezolvat, indiferent de tratamentul AED folosit. Așadar, sunt necesare studii care să identifice agenți terapeutici noi, mai eficienți și mai bine tolerați sau aceia care au puterea de a modifica în bine situația în ceea ce privește convulsiile.

Cunoscută din jurul perioadei 4000 i.e.n., Cannabis sativa are o istorie lungă în ceea ce privește utilizarea sa medicală pentru tratarea unei varietăți de probleme, precum reumatismul, inflamația cronică și atenuarea durerii, în plus față de controlul convulsiilor. Mai recent, C. sativa s-a considerat că prezintă efecte atât, pro, cât și anticonvulsive, în ciuda faptului că numeroși suferinzi de epilepsie continuă să folosească C. sativa medicinală pentru controlul convulsiilor. De când s-a izolat D9-tetrahidrocanabinol (D9-THC), constituentul psihoactiv major al C. sativa, au fost identificati mai mult de 60 alți canabinoizi (componenți derivați din cannabis), au fost izolați și s-a demonstrat că posedă o activitate farmacologică variată.

REZUMAT

Cannabis sativa a fost asociată cu efecte contradictorii în ceea ce privește stările convulsive, în ciuda folosirii sale medicale de către numeroși suferinzi de epilepsie. S-a arătat recent că canabinoidul canabidiol (CBD) reduce severitatea convulsiilor și aspectul letal în modelul bine cunoscut in vivo al convulsiilor generalizate induse cu pentilentetrazol, sugerând faptul că studiile clinice anterioare, efectuate la scară mică, care au examinat efectele CBD în cazul subiecților epileptici necesită o atenție reînnoită (Jones NA, Hill AJ, Smith I, Bevan SA, Williams CM, WhalleyBJ, și ceilalți. Canabidiolul prezintă proprietăți antiepileptice și anticonvulsive in vitro și in vivo. J PharmacolExp Ther 2010;332:569–77). În prezentul studiu sunt raportate efectele CBD pur (1, 10 și 100mg/kg) în alte două modele de convulsii provocate la rozătoare, modelul acut provocat cu pilocarpină al convulsiei în legătură cu lobul temporal și modelul provocat cu penicilină, al convulsiilor parțiale. Activitatea convulsivă a fost înregistrată video și a fost evaluată utilizând un scala de evaluare a severității convulsiilor specifică modelului ales. CBD (toate dozele) a redus semnificativ procentajul animalelor care au experimentat convulsiile cele mai severe induse cu pilocarpină. În modelul cu penicilină, CBD (toate dozele) a crescut semnificativ procentajul animalelor care nu au mai trăit stări convulsive; CBD (100mg/kg) a redus procentul animalelor care au trăit cele mai severe convulsii, a redus severitatea convulsiilor mijlocii și a prezentat o tendință puternică de a reduce mortalitatea. În concluzie, aceste rezultate extind profilul anticonvulsiv al CBD; atunci când sunt combinate cu o absență raportată a efectelor psihoactive, aceste dovezi susțin puternic CBD drept candidat terapeutic pentru o domeniu divers al simptomelor epileptice la om.