Autori: Neta RimmermanAna, Ana Juknat, Ewa Kozela, Rivka Levy, Heather B. Bradshaw, Zvi Vogel
 

Canabidiolul (CBD) este un canabinoid non-psihoactiv care este folosit clinic într-un amestec 1:1 cu canabinoidul psihoactiv delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) pentru tratamentul durerii neuropatice și al spasticității în scleroza multiplă. S-a raportat anterior că CBD exercită efecte antiinflamatoare asupra celulelor microgliale. În plus, s-a descoperit că tratamentul cu CBD crește acumularea endocanabinoidului N-arahidonoiletanolamină (AEA), îmbunătățind astfe semnalizarea la nivelul sistemului de endocanabinoizi. În studiul de față sunt investigate efectele CBD-ului asupra modulării genelor aflate în legătură cu lipidele dela nivelul celulelor microgliale. Viabilitatea celulară a fost testată folosind analiza FACS, nivelurile AEA au fost măsurate folosind LC/MS/MS, analiza mulțimii de gene a fost validată cu qPCR în timp real și eliberarea de citokine a fost măsurată folosind ELISA. În urma acestor analize s-a raportat că CBD a crescut semnificativ mARN al enzimelor sterol-O-acil transferaza (Soat2), care sintetizează colesteril esterii și mARN al sterol 27-hidroxilazei (Cyp27a1). În plus, CBD a crescut mARN al proteinelor asociate picăturilor de lipide, perilipin2 (Plin2). În plus, s-a descoperit că tratamentul celulelor în prealabil cu un agent chelator al colesterolului, metil-beta-ciclodextrină (MBCD), a inversat creșterea de mARN indusă de CBD în Soat2, dar nu a făcut același lucru și cu mARN din cazul Plin2. Incubația cu AEA a crescut nivelul de mARN din Plin2, dar nu și mARN din Soat2. În plus, tratamentul MBCD nu a afectat reducerea de către CBD a eliberării induse prin LPS a citokinei proinflamatoare IL-1beta. Tratamentul cu CBD modulează homeostazia colesterolului în cazul celulelor microgliale și tratamentul în prealabil cu MBCD inversează acest efect fără să interfereze cu efectele antiinflamatoare ale CBD.