Efectele protectoare ale Propolisului asupra stresului oxidativ indus de mercurul anorganic la cobai

Authors Zhao JQ, Wen YF, Bhadauria M, Nirala SK, Sharma A, Shrivastava S,

Shukla S, Agrawal OP, Mathur R

Link Indian J Exp Biol. 2009 Apr;47(4):264-9.

Research

Institute

College of Animal Science and Technology, Yunnan Agricultural

University, Kunming 650 201, PR China

Rezumat

A fost evaluat potențialul protector al Propolisului împotriva stresului oxidativ indus și alterările enzimatice antioxidante la nivelul ficatului de cobai. Expunerea la clorura de mercur (HgCl2; 5mg/kg, intraperitoneal) a indus stres oxidativ prin creșterea peroxidării lipidice și a nivelului de glutation oxidat, împreună cu scăderea concomitentă a glutationului și a diferitelor enzime antioxidante. Intoxicarea cu mercur a deviat activitatea la nivelul seric a enzimelor marker din ficat. Tratamentul concomitent cu Propolis (200mg/kg, pe cale orală) a inhibat peroxidarea lipidică și nivelul de glutation oxidat, în vreme ce a crescut nivelul de glutation. Activitățile enzimelor antioxidante, adică superoxid dismutaza, catalaza, glutation-S-transferaza și glucozo-6-fosfat dehidrogenaza au fost, de asemenea, restaurate concomitent după administrarea propolisului. Eliberarea de transaminaze serice, fosfatază alcalină, lactat dehidrogenază și gamma-glutamyl transpeptidază au fost restaurate semnificativ după tratamentul cu propolis. Rezultatele sugerează că propolisul crește apărarea antioxidanților împotriva toxicității induse de mercur și, astfel, oferă probe evidente că prezintă un potențial terapeutic ca agent hepatoprotector.