Informațiile pe care vi le punem pe această cale la dispoziție, se adresează atât celor pe care această plantă îi interesează în scop terapeutic, cât și celor cărora (fie că își dau seama, fie că nu), le este necesară o schimbare a perspectivei din care privesc acest subiect.

Să notăm din start că informațiile prezentate pe acest site sunt din toate categoriile, din punctul de vedere al atitudinii față de consumul acestei plante (pro, contra, sau neutre). Cu toate acestea, gradat, ca urmare a studiilor efectuate, punctul nostru de vedere a migrat de la un entuziasm precaut, la o atitudine extrem de rezervată.

Pentru ca atitudinea noastră să fie totuși obiectivă, am reținut în prezentare toate articolele propuse inițial, pentru că totuși ele sunt corecte, atunci când sunt privite dintr-un punct limitat de vedere.

O spunem de la început: nu vom urmări să promovăm, sub nici o formă, consumul așa numit sau  ”recreaţional” al subproduselor acestei plante, și în special a rășinilor cu conținut ridicat de THC. Și nu spunem aceasta doar pentru că, eventual, conținutul articolelor prezentate ar putea să ne acuze în vreun fel în vreun context legislativ, ci pentru că aceasta este convingerea noastră, și anume:

Mai ales atunci când răşinile acestei plante sunt procesate termic, iar apoi ele sunt administrate pe cale orală sau inhalate, şi în special în cazul soiurilor cu conţinut ridicat de THC, în ciuda efectelor benefice pe care le poate avea, această plantă poate avea în mod simultan şi efecte dăunătoare semnificative, fie ele fizice,  mentale sau emoţionale. Nici chiar utilizarea în stare crudă a acestor plante, nu reduce efectele nocive pe care le poate avea, din motive pe care le vom explica în unele articole, mai ales în cazul consumului de cantităţi foarte ridicate (aşa cum se indică pentru consumul terapeutic, în cazul unor boli grave). Excepție de la aceste precizări o fac semințele plantei și uleiul obținut din acestea.

Nu putem fi de acord cu discriminarea lipsită de baze reale, între substanțele active conținute în această plantă, prelucrate sau nu, și drogurile acceptate social (tutun, cafea, alcool), mai ales în ceea ce privește consecințele legale ale cultivării și consumului acestei plante. Ca și în cazul drogurilor ”sociale” (tutunul, cafeaua, și alcoolul), consecințele consumului, indiferent că este vorba despre tineri sau despre persoane mature, pot fi semnificative, în special la nivel psihic, mental și emoțional, din motive pe care le vom prezenta, atât cât ne va fi cu putință.

În egala masură, foarte multe dintre medicamentele de sinteză, utilizate ca antiinflamatoare, analgezice, sau pentru atenuarea unor probleme emoționale sau psihice, mai mult sau mai puțin severe, mai mult sau mai puțin reale, au la baza substante psihotrope, care au efecte dramatice asupra sănătății fizice, psihice si mentale ale utilizatorului, putând genera cu usurință dependenta, iar uneori chiar deschid calea către utilizarea drogurilor „tari” (precum heroina).

Cu siguranță, nu putem fi de acord cu fățărnicia evidenta cu care sunt diferențiate medicamentele … legale și plantele cu proprietăți psihotrope. Dupa cum deja știm, unii dintre noi cel puțin, numarul de decese, îmbolnăviri, vieți distruse, este mai mare în rândul utilizatorilor medicamentelor de sinteză din categoriile menționate (dar nu numai).

Vom sublinia încă o dată că, dincolo de aspectele legale privitoare la utilizarea acestei plante, considerăm ca ea nu ar trebui consumată sub nici o forma în scop așa-zis recreațional, iar dacă totuși se ajunge la concluzia că ar fi necesar consumul în vederea tratarii unei afectiuni, atunci consumul acestei plante ar trebui realizat doar sub formă preparată în mod special, așa cum se realizează în mod tradițional în medicina Ayurveda. Motivele pentru această recomandare vor fi expuse în unele dintre articolele dedicate, şi ele au legătură cu faptul că, atât în cazul cercetătorilor, dar și în cazul promotorilor utilizării recreaționale a cannabis-ului, perspectiva spirituală a interacţiunii dintre fiinţa umană şi droguri/plante psihotrope lipseşte cu desăvârşire, mai ales datorită educaţiei materialiste a ultimelor decenii.

Vă sugerăm în această direcţie să consultaţi articolele din secţiunea Opinia noastră, pentru a înţelege cât mai bine demersul nostru. Faptul că am pus la dispoziţia cititorilor atât opinii pro cât și contra referitoare la diverse aspecte ale utilizării acestei plante, nu înseamnă că suntem de acord în mod necesar cu toate aceste opinii, ci doar că urmărim să întregim în mod nepărtinitor perspectiva asupra subiectului, chiar dacă în mod firesc concluzia noastră este una părtinitoare. 

Situația actuală în ceea ce privește cânepa pare complexă, dar are la bază doar câteva trăsături ale firii omenești, dintre cele negative din păcate. Justificarea atitudinii autorităților (din toate țările în care există prevederi legale speciale în privința acestei plante), este aceea că unele substanțe produse de către plantă pot fi utilizate ca și drog. Deși această justificare este corectă, în mod firesc ea a făcut (și mai face) mult mai mult rău decât bine, conform înțeleptului dicton care spune: ”Drumul spre infern este pavat cu intenții bune”. Aparente, am adăuga noi. Într-o manieră similară, promotorii consumului ”recreațional”, consideră că nu este nici un rău în acest tip de utilizare, și că ei au tot dreptul să facă aceasta, atât timp cât nu fac rău nimănui. Deși și acesta este (paradoxal, nu-i așa?) un fapt adevărat, ar fi bine să ținem cont că și în acest caz se aplică dictonul de mai sus, și că această aparentă ”libertate” poate fi în realitate o foarte subtilă formă de sclavie. Să privim cu luciditate la utilizarea drogurilor ”sociale”, tutunul, cafeaua și alcoolul, și să învățăm de aici. Să observăm că nici o prohibiție nu a rezolvat vreodată nimic, ci a creat doar probleme secundare, pe când un sistem legislativ adecvat și o educație corectă a făcut cu putință ca, măcar o parte dintre aceste probleme, create de prohibiție să fie evitate.

Ilegalitatea consumului de cannabis, a făcut foarte dificilă realizarea unor studii temeinice atât asupra efectelor terapeutice cât și a celor secundare, nedorite. Acest fapt a făcut ca, deși cannabis-ul, fie sub formă psihoactivă (cu conținut ridicat de THC), fie nonpsihoactivă (cu conținut scăzut de THC) are atât efecte vindecătoare semnificative, cât și efecte secundare care pot fi serioase, ambele tipuri de efecte să nu poată fi studiate foarte bine, și să apară un gen de ”folclor” provenind din partea ambelor tabere, atât din cea care sprijină utilizarea plantei, cât și din cea care se împotrivește acestei utilizări.

Ca atare, vom urmări în continuare să prezentăm această plantă, precum și utilizările ei, în special medicale, într-o lumină care să constituie un suport pentru cei care au dorința sau chiar posibilitatea de a schimba ceva în starea de fapt actuală. De asemenea, aceste informații urmăresc să le dea posibilitatea și motivele, celor care au deja formată o opinie, fie ea favorabilă sau nefavorabilă asupra acestei plante, să și-o revizuiască. Cu toții vom avea de câștigat în acest fel…